Saddler är ett företag och ett varumärke som grundades år 1986. Fokus har främst legat på att producera accessoarer i läder vilket är ett område där de som designar produkter för varumärket har utvecklat en betydande skicklighet. Namnet Saddler kan sägas anknyta till det traditionella läderarbetet som många sadelmakare har utfört under lång tid, dock så har man tagit detta gamla hantverk och med nutidens mode som inspiration utvecklat accessoarer som blir moderna men samtidigt känns otroligt genuina. Förutom att enbart tillverka produkter under det egna märket så finns även licensavtal som innebär att Saddler tillverkar produkter åt helt andra varumärken, detta påvisar verkligen Saddlers skicklighet då det kommer till att ta fram produkter i läder.

Skickligt hantverk från Saddler!

Eftersom att läder är en produkt som bearbetas och används i hela världen så väljer Saddler att hämta sin inspiration från just flera olika ställen i omvärlden, tillverkning sker även på många olika platser för att man ska få till så genuina produkter som möjligt. Trots att tillverkning och design kan vara spritt över olika delar av världen så är Saddler ytterst noga med att hålla uppe den höga kvaliteten i företagets produkter, det sker genom att göra någranna kvalitetskontroller utav sina produkter samt att även se till så att de sociala villkoren uppfylls. Saddler har alltså en noggrann kontroll över hela sin produktion och detta är något som gör att deras produkter har så hög kvalitet som möjligt i alla steg i produktionskedjan. Genom att köpa accessoarer från Saddler så får man alltså produkter som förutom att ha en hög kvalitet i material och hållbarhet även har tillverkats på ett kvalitetsmässigt sätt.