Kronograf är ett grekiskt namn för tidsskrivare. Rent allmänt så används kronografer för att framställa tidsförlopp på ett illustrativt sätt. Användning utav kronografer skiljer sig ganska kraftigt då en kronograf dels kan vara en vanlig tidtagare som helt enkelt mäter hur lång tid en viss sak tar, ett klassiskt exempel är tidtagning av ett kortdistanslopp. Med kronograf kan även menas en typ av tidtagning som innebär lite mer avancerad tidtagning med intervaller och liknande, något som relativt ofta kan ses vid exempelvis stafettlöpning. Lite grovt så kan även kronografer delas in i dels digitala, som visar den gångna tiden med digitala siffror, och analoga där det passerade förloppet illustreras med visare som på en vanlig analog klocka.

Kronografklocka på Zalando.se

Det är också vanligt att även vanliga klockor förses med kronografer i miniatyr på urtavlan. Det finns exempelvis gott om kronografklockor för herrar där man dels har den vanliga klockans funktion samtidigt som man också har det praktiska i att kunna använda sig utav olika kronografer för olika typer av tidtagning. Om man till exempel ägnar sig åt löpning så har man möjlighet att med sin vanliga klocka kunna mäta tiden det tar att springa en viss runda. Med kronografklockor för herrar så behöver man därmed inte köpa både klocka och exempelvis tidtagare utan man får bägge funktionerna i ett och samma ur. Samtidigt som det är praktiskt med kronografklockor så är det även en väldigt snygg detalj då uret ser betydligt mer avancerat ut med kronografen.